Skulder

Vi behandler oftest med en kombination af fysioterapi , focuserende shockwave ,  radierende shockwave , laser og Magnetolith