Håndled

Vi behandler oftest med en kombination af fysioterapi , focuserende shockwave ,laser og Magnetolith